Air Receiver Tank
 
DESCRIPTION :
Air Receiver Tank

ถังพักลมอัดพร้อมอุปกรณ์สำหรับถังพักลมอัดคุณภาพสูง ขนาดตั้งแต่ 200 – 20,000 ลิตร มาตรฐาน ASME มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เกจ์วัดความดัน วาล์วนิรภัย อุปกรณ์ระบายน้ำ สวิตช์ความดัน