ControlAir ICC
 
DESCRIPTION :
ControlAir ICC Intelligent Compressors Control

ทางเลือกใหม่ในการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด ด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมการทํางานของเครื่องอัดลม ControlAir ICC : Intelligent Compressors Control
  1. ทําหน้าที่ควบคุมเครื่องอัดลมแบบสกรู ลูกสูบ ทุกเครื่องในโรงงาน ให้ทําการผลิตลมอัดให้สัมพันธ์กับการใช้งานที่แท้จริง
  2. สามารถแสดงสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบเครื่องอัดลมได้ทั้งระบบ
  3. สามารถแสดงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบเครื่องอัดลมได้ทั้งระบบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ชั่วโมงการใช้งานของเครื่องอัดลม ชั่วโมงการใช้งานของชุดกรองอากาศ (Air filter) ชั่วโมงการใช้งานของเครื่องทําลมแห้ง (Air Dryer)
  4. สามารถควบคุมการใช้งาน ของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD/VFD/Inverter)
  5. ประสิทธิภาพในการผลิตลมอัดสูงขึ้น