SULLAIR AS Series Asia Condition Series Air Compressors

Sullair Corporation USA ได้ทําการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ในการพัฒนาเครื่องอัดลมแบบสกรูรุ่นใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานเหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นตลอดปี จึงออกผลิตภัณฑ์เครื่องอัดลม Sullair รุ่น AS Series (Asia Condition Series Air Compressors)

-  ขนาดตั้งแต่ 5 - 150 HP
-  ปริมาณในการทําลม 14 - 700 CFM
-  แรงดัน 8-13 Bar
-  ระบบส่งกําลังแบบขับสายพาน ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต่ํา
(ขนาด 5 - 20 แรงม้า)
-  ระบบส่งกําลังแบบขับตรง ทนทาน ประหยัดพลังงาน ไม่สูญเสียกำลังงาน
(ขนาด 25 - 150 แรงม้า)
-  รับประกันชุดสกรู 2 ปีจากโรงงาน Sullair USA
-  มีเสียงเงียบแค่ 65 - 68 dB
-  อายุการใช้งานของชุดสกรู 100,000 ชั่วโมง