• ขนาดตั้งแต่ 600 - 1,000 HP
  • ปริมาณในการทำลม 2,700 - 4,500 ICFM
  • ผลิตลมอัดบริสุทธิ์ 100% โดยไม่มีละอองน่ำมันเจือปน
  • บำรุงรักษาง่าย
  • ประสิทธิภาพในการทำงานสูง

  •