• ขนาดตั้งแต่ 400 - 700 HP
  • ปริมาณในการทำลม 1,800 - 3,350 ICFM
  • ผลิตลมอัดบริสุทธิ์ 100% โดยไม่มีละอองน่ำมันเจือปน
  • บำรุงรักษาง่าย
  • ประสิทธิภาพในการทำงานสูง

  •