• ขนาดตั้งแต่ 300 - 450 HP
  • ปริมาณในการทำลม 1,150 - 2,090 ICFM
  • ผลิตลมอัดบริสุทธิ์ 100% โดยไม่มีละอองน่ำมันเจือปน
  • บำรุงรักษาง่าย

  •