ตัวแทนจำหน่ายปั๊มลม เครื่องอัดลม SULLAIR Screw Air Compressor จากอเมริกา

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มลม เครื่องอัดลม FSELLIOTT Centrifugal Air Compressors จากอเมริกา

สินค้าใหม่
Sullair PM Series ประหยัดพลังงาน

ใช้มอเตอร์ประสิทธิสูง Permanent Magnet IE4 พร้อม VSD กับระบบส่งกำลังแบบขับตรงไปยังชุดสกรูของ Sullair การผลิตลมอัดทำได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงาน


Sullair SRL Series Oil Free Scroll

ออกแบบให้ผลิตลมอัดปราศจากน้ำมันเจือปน 100% (100% Oir Free Air)ได้รับการรับรองระดับ Class 0 Oil Free Air เสียงเงียบระดับ 48 - 63 เดซิเบลเครื่องมือวัดในระบบลมอัด SUTO จากเยอรมัน
เครื่องมือวัดในระบบลมอัดสามารถแสดงข้อมูลต่างๆ ในระบบลมอัด เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดอย่างแท้จริง

ข่าวสาร
ออกบูธ วันอนุรักษ์พลังงาน
     บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมบรรยายและออกบูธในงาน Engery Conservation Day (วันอนุรักษ์พลังงาน) เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด ในวันที่ 18/11/2562 ที่ผ่านมา 

ออกบูธงานสัมมนาทางวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด
ทางบริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจัดการพลังงานได้เข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ " นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด" ณ.อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี วันที่ 25 กันยายน 2562กิจกรรม ศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับเชิญจาก สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่โครงการที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงานในระบบลมอัดจากการใช้บริการ ESCO โดยเข้าเยี่ยมชมมาตรการตัวอย่าง บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จ.ระยอง ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก